x


Taxaties                                                                                                                                       

MöhltiVastgoed kan m.b.t. woonhuizen en MKB-bedrijfspanden de volgende typen taxatie uitvoeren:

 • NWWI-taxaties:
       - indien door de geldverstrekker / bank een extern gevalideerd taxatierapport wordt vereist
       - hiervoor geld een standaardtarief van € 495,-- incl. BTW
 • marktwaarde vrij van huur en gebruik:
       - als een woonhuis, of bedrijfspand wordt verkocht/aangekocht en ontruimd aan de koper wordt opgeleverd
       - als een taxatie voor de financiering van een dergelijk aan te kopen woonhuis, of bedrijfspand is vereist
 • onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat:
       - als een woonhuis, of een MKB-bedrijfspand wordt verkocht, of aangekocht en in verhuurde staat aan de
         koper wordt opgeleverd

       - als een taxatie voor de financiering van een dergelijk aan te kopen woonhuis, of bedrijfspand is vereist
 • woz-waarde:
       - als een woonhuis, of bedrijfspand wordt getaxeerd m.b.t. ozb, eigen-woningforfait, of waterschapslasten
       - kan ook van belang zijn voor bepaalde vakantiehuisjes m.b.t. box 3 van de inkomstenbelasting
 • actuele waarde:
       - als bedrijfspand wordt getaxeerd t.b.v. de jaarrekening van dat bedrijf
       - actuele waarde kan worden onderscheiden in: (gecorrigeerde) vervangingswaarde; bedrijfswaarde;
         opbrengstwaarde; marktwaarde
 • herbouwwaarde:
       - voor de verzekering van een woonhuis of bedrijfspand m.b.t. een calamiteit (brand, etc.)


Neem vrijblijvend contact op d.m.v. email, telefoon/mobiel (Guus) of via de contactpaginaMöhltiVastgoed, Eduard van Beinumlaan 129, 6952 CL DIEREN
Tel.: 0313 496 696    mobiel: 06 2395 9869    email: info@mohltivastgoed.nl    Kamer van Koophandel: 092 09 553
Bankrekening IBAN: NL67 INGB 0004 3319 01    BIC: INGBNL2A    BTW-nr.: NL079173251B01